Chính sách nhân sự

Phát triển nhân sự luôn được SHM coi là tiêu chí ưu tiên hàng đầu với nhiều các chính sách thu hút nhân tài cùng với chế độ đãi ngộ tốt nhất.

1. Chính sách thu hút nhân lực

SHM thu hút nhân tài với nhiều chính sách lương thưởng đặc biệt cạnh tranh với các đơn vị tương tự trên thị trường. Cùng với đó là các chương trình công tác đào tạo nâng cao chuyên môn hàng năm cho tất cả các CB-CNV có năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

2. Chế độ làm việc

SHM tuân thủ theo đúng quy định của luật lao động về thời gian làm việc trong một ngày và số ngày làm việc trong một tuần. Với các trường hợp yêu cầu về tiến độ sản xuất gấp cần nhân sự phải làm thêm giờ SHM sẽ có những chính sách lương thưởng cao hơn tuân thủ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức bồi dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo sức lao động cho CB-CNV.

3. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Để công bằng với các nhân sự trong công ty, SHM trả lương theo thời gian làm việc (giờ hành chính). Chế độ khen thưởng đặc biệt với các thành viên có đóng góp tích cực trong các dự án của công ty. Hàng tháng sẽ có những hoạt động đánh giá kết quả của tập thể và phân bổ thưởng thêm cho mỗi cá nhân theo năng lực thực hiện công việc. Hàng năm, dự vào kết quả kinh doanh Công ty sẽ trả lương tháng 13 tùy theo mức độ lợi nhuận đạt được trong năm.

4. Các loại hình khen thưởng

- Khen thưởng thành tích đột xuất: Khen thưởng phòng ban, cá nhân có thành tích đột phát mang lại những lợi ích vượt trội cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian ngắn.

- Khen thưởng thành tích khi kết thúc dự án: Khen thưởng cá nhân/phòng ban có tham gia thực hiện các dự án của công ty và hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

- Khen thưởng thành tích định kỳ: Khen thưởng cá nhân xuất sắc, phòng ban điển hình thực hiện tốt hoặc vượt các yêu cầu về KPI mà lãnh đạo công ty đề ra trong từng giai đoạn cụ thể.

nhận tư vấn

Gửi thông tin
(*) Sau khi "GỬI THÔNG TIN" chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. (*) Để được tư vấn và báo giá nhanh chóng hơn vui lòng liên hệ trực tiếp với hotline 0983.648.885 - 0967.993.186